Қамқорлық кеңес туралы ереже

Көру: 993

Қамқорлық кеңес туралы ереже

«Кенжекөл ауылының отбасы үлгісіндегі балалар ауылы» КММ (ары қарай - БА) қамқорлық кеңесі (ары қарай – Қамқорлық кеңесі) БА дамуына қолдау көрсету мақсатында құрылған алқалы басқару органы болып табылады; Өз қызметінде Қамқорлық кеңесі Қазақстан Республикасының Конституциясын басшылыққа ала отырып, «Білім туралы» Қазастан Республикасының Заңының 44 бабы 9 тармағына сай қаралды, «Қамқорлық кеңесі қызметінің типтік ережелері» Қазақстан Республикасының өзге де нормативті-құқықтық актілері, сонымен қатар аталған

Қамқорлық кеңесі туралы ереже БА Кеңесімен бекітіледі;

Қамқорлық кеңесінің шешімі ұсыну мінездемесіне жүгінеді;

Қамқорлық кеңесі еркіндік, қатысушылардың тепе-теңдігі, заңдылығы мен ашықтығы принципі негізінде іске асырылады; 

БА Қамқорлық кеңесі туралы аталған ереже оқу-тәрбиелеу процесін іске асыру, үкіметтік емес мекемелерді (ҮЕҰ) БА мекемелерінің өмір қызметіне араластыру, БА басқарма жүйесінің мінсіз болуын қамтамасыз ету;

  Қамқорллық кеңесі өзінің жұмысында Қазақстан Республикасы заңнамаларына, аталған Ережелерге, сонымен қатар білім мекемесінің қаулысына сүйенеді.

 Қамқорлық кеңесі жұмысының мақсаты болып табылады: 

<    1.БА қаулы функцияларын орындауға қолдау көрсету;

<!- 2.Білім беру бағдарламасын сәтті іске асыру мақсатында білім алушылар мен білім беру мекемесінің педагог ұжымына қолайлы жағдай жасау;

<!-  3. Білім беру мекемелерінің материалды-техникалық базасын нығайту, қаржылық қолдау көрсетуді қамтамасыз ету;

<!-  4.БА ары қарай дамуына қолдау көрсету;

<!-  5.БА қызметін қоғамдық қадағалауды іске асыру, оған қоса қаражатты бөлу.

Қамқорлық кеңес БА тәрбиеленушілерді тәрбиелеу мен оқыту барысында БА қолдау көрсету, оқыту-тәрбиелеу процесінің материалды-техникалық базасын жақсарту үшін құрылады. БА Қамқорлық кеңесі жұмысының негізгі бағыттары болып табылады:

1. БА әлеуметтік-мәдени, сауықтыру және дамыту іс-шараларын өткізуге көмек көрсету;

2.  Білім беру мен тәрбиелеу аумағында халықаралық іскерлікті орнату мен дамыту; 3. Білім алу, тұрмыстық жағдайын жақсарту мен білім алушыларды жұмыспен қамтамасыз етуге көмек көрсету;

4. БА қызметіндегі жетіспеушілікті болдырмауға бағытталған ұсыныстарды енгізу;

5. БА есептерін Қамқорлық кеңесі алдында тыңдау.

Қамқорлық кеңесті басқару

1.Қамқорлық кеңесінің жоғарғы органы, қажет кезінде өткізілетін бірақ жылына екі реттен (желтоқсан, маусым) көп емес, Қамқорлық кеңесі мүшелерінің Жалпы жиналысы болып табылады. Бірінші жалпы жиналыс БА директорымен шақырылады.

2. Жалпы жиналыс

Қамқорлық кеңесінің Үкіметтік құрамының көлемін анықтап бекітеді, Қамқорлық кеңесінің Үкіметі мен Төрағасын таңдайды;

Қамқорлық кеңесі қызметінің негізгі бағытын анықтайды;

Үкімет оның Төрағасы жұмысы туралы есепті бекітеді.

3. қамқорлық кеңесінің бірінші отырысын төраға өткізеді, отырыста ревизиялық комиссияның төрағасы, орынбасары, хатшысы мен мүшелері таңдалады. 

4.Қамқорлық кеңесі қызметінің басшылығын іске асырушы жиналыс аралық орындаушы орган Қамқорлық кеңесі мүшелерінің жалпы жиналысы барысында таңдалатын Үкімет болып табылады.

5.Үкіметті Қамқорлық кеңесінің Төрағасы басқарады.

 6.Төраға:

<·        Қамқорлық кеңестің жұмысын ұйымдастырып, отырыстарда төрағалық етеді;

<!     Қамқорлық кеңесі отырысының күн тәртібін құрады; Қамқорлық кеңесі отырысының хаттамалары мен басқа құжаттарын жазады;

<!    Қамқорлық кеңесті мемлекеттік биліктегі органдармен, қоғамдық бірлестіктермен, қамқорлық кеңес қызметіне қатысты заңды және жеке тұлғалармен, өзге де мекемелермен қызметтестіреді;

<!-     Қамқорлық кеңесінің тапсырмасы мен шешімінің орындалуын қадағалайды;

<!      Қамқорлық кеңес қызметіне қатысты құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді;

<!-   Өзінің уақытша болмауы кезінде өз қызметінің міндетін атқару үшін Қамқорлық кеңестің бір орынбасарына жүктейді;

<!-    Жыл сайын Қамқорлық кеңес жұмысы туралы есеп дайындайды, аталған Ережеге сай өзге де құқықтарға ие және міндет жүктеледі; 

<      Қамқорлық кеңесінің орынбасары Қамқорлық кеңес төрағасының ұсынуымен таңдалады;

<!-  Жауапты хатшы Қамқорлық кеңесімен төрағаның ұсынысымен таңдалады және Қамқорлық кеңестің іс-құжаттарының жүруіне жауап береді.

 Қамқорлық кеңес мүшелерінің міндеттері мен құқықтары 

Қамқорлық кеңес өзіне жүктелген тапсырмаларды шешу үшін құқылы

БА дамуын қамтамасыз етуге арналған ғылыми, құқықтық, қаржылай, материалды-техникалық және өзге де жобалар мен бағдарламаларға қатысуға

мемлекеттік билік органдарына және өзге де органдарға БА қызметінің сапалы көтерілуіне қатысты ұсыныс, сұраным, өтінім жібере алады;

қамқорлық кеңесіне қатысы бар сұрақтарды талқылау үшін жұмыс топтары мен комиссия құруға, олардың қызметтерінің қорытындысы бойынша ұсыныстарды жүйелеу;

-жеке жұмыстарды іске асыру үшін бекітілген тәртіпте мамандар тарту, оның ішінде келісім шартқа сай. 

БА тәрбие жұмыстарына ұсыныстар енгізу, БА оқыту-тәрбиелеу процесіне қатысу;

БА қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізу;

- Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін ерікті жарналар, заңды және жеке тұлғалардан келіп түскен, өзге де түсулерден құралған қамқорлық кеңесінің қаражатыорналасқан фонд ашуға құқылы.

2.БА Қамқорлық кеңесіне келесі міндеттер жүктеледі:

тәрбиеленушілердің оқу үлгерімін жақсарту мақсатында оқу процесін ынталандыру;

бюджеттен тыс келіп түскен қаражаттарды мақсатты түрде пайдалану;

Қамқорлық кеңесіне аталған Ережемен бекітілген тапсырмалардың орындалуын қадағалау.

Қамқорлық кеңесінің құрамы, жұмыстың шарттары мен тәртібі

1. Қамқорлық кеңес Қамқорлық кеңесінің төрағасы мен төрағаның екі орынбасары және Қамқорлық кеңесі мүшелерінен ерікті қатысу түрінде құрылады.

2.  Қамқорлық кеңес құрамына кіре алады:

·      Басқа білім беру мекемелерінің, басқару органдарының өкілдері;

·      Қызметкерлер мен әлеуметтік серіктестіктер;

·        Қоғамдық ұйымдар, фондтар мен ассоциациялар өкілдері;

·       Демеушілер.

<!-3.  Қамқорлық кеңесінің мүшелері өз істерін қоғамдық бастамаларда іске асырады.4.    Қамқорлық кеңесі мүшелері өз лауазымын өзге тұлғаларға, сонымен қатар Қамқорлық кеңесінің өзге мүшелеріне өкілеттік ете алмайдыҚамқорлық кеңесінің мүшесі отырыста болмаған жағдайда, ол қарастырған мәселе туралы өз ойын жазбаша түрде жеткізе алады.

5.  Қамқорлық кеңесі мүшесінің өкілдігі кез-келген уақытта қамқорлық кеңесі мүшесінің жеке өтінішімен дереу тоқтатыла аладысонымен қатар өздеіне жүктелген міндеттерді денсаулығына байланысты орындай алмайтын болған кезде қамқорлық кеңестің жазбаша хабарламасы негізінде тоқтатылады.

6.  Қамқорлық кеңес мүшесінің өкілеттігі Қамқорлық кеңесі мүшесінің жұмысқа қатысудан жалтару, немесе Қамқорлық кеңесі тапсырмасын орындамаған жағдайда, оған қоса Қамқорлық кеңесі мүшесіне сай емес нәрселер жасаған кезде Қамқорлық кеңестің жалпы жиналысында тоқтатылады.

7. Қамқорлық кеңес Төрағасы және оның орынбасары Қамқорлық кеңестің бірінші отырысында Қамқорлық кеңес мүшелерінің дауыс беруімен таңдалады.

8. Отырыстың күн тәртібі Қамқорлық кеңестің  төрағасымен анықталады, төраға болмаған жағдайда оның орынбасарларының бірімен анықталып, Қамқорлық кеңестің отырысында бекітіледі.

9.  Қамқорлық кеңесінің қызметі Қамқорлық кеңесі отырысында бекітілген кеңес мүшелері немес басқа субъектілер ұсынысы бойынша құралған жоспар негізінде іске асырылады.

10.  Қамқорлық кеңесінің отырысы қажет кезінде өткізіледі, бірақ кварталына 1 реттен көп емес. Қамқорлық кеңесінің отырысы оның төрағасының жеке қалаумен, қамқорлық кеңесінің мүшесі немесе БА әкімшілігімен шақырылады.

11.  Қамқорлық кеңесінің отырысы, егер Қамқорлық кеңесі мүшелерінің жартысынан көбінің қатысуымен болса, онда білікті болып саналадыШешім Қамқорлық кеңесінің отырысына қатысушылар, немесе қатыса алмаған болса жазбаша түрде өз ойын білдірген тұлғалардың көпп дауыс беруімен қабылданады. Берілген дауыс тең болған жағдайда Қамқорлық кеңесі төрағғасының берген дауысы шешім шығаруға негіз бола алады. Арнайы талқыланған жағдайларда шешім Қамқорлық кеңесінің үштен екі дауысымен қабылдануы мүмкін.

12. Қамқорлық кеңесінің шешімі, Қамқорлық кеңесінің төрағасы жазып қол қойған немесе орынбасарларының бірі және отырыстың хаттамасын толтыратын хатшы қол қойған хаттамамен рәсімделеді. Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда Қамқорлық кеңесінің мүшесі өз оойын жазбаша түрде жеткізе алады, бірақ ол Қамқорлық кеңесі хаттамасына қоса ұсынылады.

13. Қамқорлық кеңесі отырысына Қамқорлық кеңесі төрағасының шақыруымен мемлекеттік билік органдары, өзге мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, қоғамдық бірлестіктер, сонымен қатар қызығушылық танытқан заңды және жеке тұлғалар қатыса алады.

14. Қамқорлық кеңесі қызметін ұйымдастырумен қамтамасыз ету гимназиямен іске асырылады. Гимназия Қамқорлық кеңеске отырыс өткізу мен құжаттарды сақтау үшін ғимарат береді.

15. Қамқорлық кеңесінің қызметі жалпы отырыстың шешімі бойынша тоқтатыла алады. Қамқорлық кеңесі қызметі тоқтағаннан кейін, онық қызметі барысындда жүргізілген барлық құжаттамалар БА беріледі.

 Қамқорлық кеңесінің мүлкі мен қаражаты.

1. Қамқорлық кеңесінің қаражаты оның мақсаты мен есептеріне сай жұмсалады.

2. Қаражатты пайдаланатыны туралы Қамқорлық кеңес өзінің салым иесін хабардар етеді.

3. Қамқорлық кеңес қаражатына сатып алынған мүлік БА балансына беріледі.

Ревизиялық комиссия.

1. Ревизиялық комиссия – Қамқорлық кеңестің қаржы-шаруашылық қызметін, қаражаттың үнемді және заңды түрде жұмсалуын қадағалайтын орган.

2. Ревизиялық комиссия кеңестің жалпы отырысында оның мүшелері арасынан, үш жылдық мерзімге таңдалады.

 

Ұқсас жаңалықтар